Eurobond

Euro Bond-ul este o polita de asigurare de garantie retur avans care se poate incheia daca avansul pe care debitorul l-a primit provine din fonduri europene.

Garanția de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziționarea unor produse.

Riscul asigurat:

Angajamentul ferm si irevocabil asumat de Asigurat si Asigurator privind plata în favoarea Beneficiarului a unei despăgubiri în limita sumei asigurate, în situația în care ASIGURATUL nu își îndeplinește obligațiile stipulate în CONTRACT, respectiv RETURNAREA LA TIMP SI ÎN CONDIȚIILE STABILITE A SUMEI ÎNAINTATE CU TITLU DE AVANS.

Perioada maxima de Asigurare este de 36 de luni.