Garantia de buna executie

Garantia de buna executie ( PERFORMANCE BOND)  este instrumentul de garantare solicitat companiilor care semneaza un contract de achizitie publica.

Aceasta garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de Asigurator in numele Asiguratului privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Beneficiarul contractului are astfel la dispozitie o garantie certa care il protejeaza fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Asigurat prin contract pe toata perioada derularii acestuia.

Beneficiarul are dreptul de a cere despagubiri de la Asigurator in baza politei de garantie de buna executie pana la limita sumei asigurate dar nu mai mult decat limita prejudiciului creat in cazul executarii defectuoase a obligatiilor asumate de Executant. Conditia prealabila emiterii unei pretentii de despagubire este ca Beneficiarul sa fi instiintat Asiguratul/ Executantul cu privire la obligatiile contractuale neonorate si termenul de remediere a acestora.

In cazul contractelor de achizitie publica, Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor.

Perioada maxima de Asigurare este de 60 de luni.

Avantajele Asigurarii de Garantie de buna executie sunt:

  • facilitarea executarii lucrarilor contractate;
  • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de buna executie;
  • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
  • timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
  • costuri reduse

Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);

b) ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate
c) contractul;