Garantia de mentenanta

Asigurarea de buna executie pentru perioada de notificare a defectelor ( asigurarea de intretinere si mentenanta – MAINTENANCE BOND) vine in completarea asigurarii de buna executie, Performance Bond, si acopera perioada de intretinere post executie, daca aceasta perioada a fost prevazuta in contractul initial.

Scopul Garantiei de Buna Executie aferenta perioadei de notificare a defectelor (Maintenance Bond) este de a asigura Beneficiarul ca Asiguratul/Executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea contractului sau isi va indeplini toate obligatiile contractuale ce deriva din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

Garantia de mentenanta se poate incheia odata ce contractual a fost executat si nu mai devreme de semnarea procesului-verbal de predare-primire intre executant si beneficiar. Ca o regula garantia de mentenanta se incheie pentru perioada de garantie acordata de executant beneficiarului in contractual initial

Perioada maxima de Asigurare este de 60 luni. In cazuri de exceptie aceasta garantie poate fi incheiata pentru perioade de pana la 15 ani cu respectarea anumitor conditii.

Avantajele Asigurarii de Garantie de mentenanta sunt:

  • facilitarea executarii lucrarilor contractate;
  • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de mentenanta;
  • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
  • timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
  • costuri reduse

Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

  • certificatul de înregistrare (copie);
  • ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate;
  • contractul;