Bonduri

Garantia de plata

Prin Poliţă de asigurare de garanție de plata, ASIGURATUL și ASIGURĂTORUL se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plata la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garanţiei, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract. Afla mai multe

Garantia de participare la licitatii

Garantia de participare la licitatii (BID BOND) reprezinta o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii. Afla mai multe

Garantia de buna executie

Garantia de buna executie ( PERFORMANCE BOND)  este instrumentul de garantare solicitat companiilor care semneaza un contract de achizitie publica. Afla mai multe

Garantia de mentenanta

Asigurarea de buna executie pentru perioada de notificare a defectelor ( asigurarea de intretinere si mentenanta – MAINTENANCE BOND) vine in completarea asigurarii de buna executie, Performance Bond, si acopera perioada de intretinere post executie, daca aceasta perioada a fost prevazuta in contractul initial. Afla mai multe

Garantia de restituire a avansului

Garanția de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziționarea unor produse. Afla mai multe

Garantia de buna conduita

Prin Poliţă de asigurare de garanție de buna conduita, ASIGURATUL și ASIGURĂTORUL se obligă în mod irevocabil să plătească BENEFICIARULUI valoarea garanției, în cazul respingerii contestaţiei/cererii/plângerii formulate de ASIGURAT către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ori direct către instanța de judecată, de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanței de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 2711 și 2712 ale Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. Afla mai multe