Garantia de plata

Prin Poliţă de asigurare de garanție de plata, ASIGURATUL și ASIGURĂTORUL se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plata la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garanţiei, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract .

Avantajele Asigurarii de Garantie de plata sunt:

a) garantia oferita beneficiarului ca plata va fi efectuata conform conditiilor contractuale;
b) posibilitatea garantarii imprumuturilor bancare;
c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
d) o crestere a reputatiei asiguratului in raport cu beneficiarii.
Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.
Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);
b) ultimele trei bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultimele trei balanţe incheiate, semnate si stampilate
d) certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului;
e) contractul semnat intre asigurat si beneficiar.