Garantia de plata

Prin Poliţă de asigurare de garanție de plata, ASIGURATUL și ASIGURĂTORUL se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plata la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garanţiei, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract .

Avantajele Asigurarii de Garantie de plata sunt:

a) garantia oferita beneficiarului ca plata va fi efectuata conform conditiilor contractuale;
b) posibilitatea garantarii imprumuturilor bancare;
c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
d) o crestere a reputatiei asiguratului in raport cu beneficiarii.
Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.
Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);
b) ultimele trei bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultimele trei balanţe incheiate, semnate si stampilate
d) certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului;
e) contractul semnat intre asigurat si beneficiar.

Servicii oferite

Fii la curent cu noutatile


Calculeaza garantia de participare la licitatii

Valoare garantie:     lei

Perioada garantie:   zile (max 180)

Nume:  

Email:    

Telefon:   


Calculeaza garantia de buna executie

Valoare garantie:     lei

Perioada garantie: 
  luni
      ani

Nume:  

Email:   

Telefon:   


Calculeaza garantia de mentenanta

Valoare garantie:     lei

Perioada garantie: 
  luni
      ani

Nume:  

Email:   

Telefon: