Garantia de restituire a avansului

Garanția de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziționarea unor produse.

Conform HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat. Garantia de returnare a avansului este solicitata pentru protejarea Autoritatii Contractante, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatiile in care Asiguratul nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat.

Beneficiarul poate solicita despagubiri in baza politei de Asigurare in cazul in care Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.

Aceasta forma de Asigurare poate fi utilizata in contractele cu Autoritatile publice, in contractele de finantare din fonduri europene precum si in contractele comerciale.

Perioada maxima de Asigurare este de 36 de luni.

Garanţii – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);

b) ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate;

c) contractul;